Інтервенційні та медикаментозні підходи до ведення хворих
з порушеннями ритму серця

Назад